Diensten

Projectmanagement

Projectmanagement houdt in het regisseren van de aspecten kwaliteit, tijd, kosten, informatie en organisatie van het project van de initiatieffase tot en met de nazorgfase.

Vastgoedontwikkeling

Naast projectmanagement doen wij ook vastgoedontwikkeling, zowel voor eigen rekening en risico als in opdracht van gedelegeerde vastgoedontwikkelaar.

Vastgoedbemiddeling

Vastgoedbemiddeling doen wij via ons zusterbedrijf M4 Vastgoed. Uitgangspunt is om het object tegen een zo optimaal mogelijke prijs te verkopen of verhuren.