Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.rotteveelm4.nl). Door deze internetsite te benaderen, bezoeken en/of via deze internetsite informatie te raadplegen en/of gebruiken, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Deze internetsite is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Hoewel Rotteveel M4 er naar streeft om correcte, volledige en actuele informatie te verschaffen, kan Rotteveel M4 niet garanderen dat de aangeboden informatie correct, volledig of actueel is. De gebruiker draagt zelf de verantwoording voor het controleren van de informatie die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld. Rotteveel M4 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten en/of beslissingen die op basis van informatie die via deze internetsite beschikbaar is gesteld worden ondernomen.

Op deze internetsite worden verwijzigingen gemaakt naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Rotteveel M4 geen controle heeft. Rotteveel M4 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke informatiebronnen. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.