Op 22 maart jl. nam Rotteveel M4 deel aan het Mix&Match Event van Hogeschool Inholland. Tegen het prachtige decor van de Grote Kerk in Alkmaar hebben wij ons als bedrijf gepresenteerd aan studenten die zich oriënteren op een stage- of afstudeerplek.

Studenten van de studies Bouwmanagement, Vastgoed en Ruimtelijke Ontwikkeling (BMV) en Technische Bedrijfskunde (TBK) zijn bij ons langs geweest en we hebben enthousiaste reacties ontvangen.

Tijdens de presentatie gegeven door Frits Van De Reep kon onze derdejaars stagiair van de studie BMV, Yusuf Alarslan, uit de eerste hand zijn ervaringen delen met de studenten. Sieglinde de Boer, in contact gekomen met Rotteveel M4 tijdens de vorige editie van het Mix&Match Event, heeft haar afstudeerstage afgerond bij Rotteveel M4 en is nu als Junior Vastgoedontwikkelaar bij ons in dienst getreden. “De indruk die ik tijdens het Mix&Match Event in 2021 van Rotteveel M4 heb gekregen was zeer positief. Mijn afstudeerproject wordt nu in de praktijk gebracht en ik werk aan diverse uitdagende projecten.”