Sponsoring

Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen doet Rotteveel M4 ook aan sponsoring van zowel sport als goede doelen. Voor wat betreft sport is Rotteveel M4 sinds 2004 sponsor van het internationale Future tennistoernooi in Alkmaar. Van 2006 t/m 2010 was M4 hoofdsponsor en in 2011 en 2012 subsponsor. Sinds 2013 is Rotteveel M4 gewone sponsor bij het Future. Een Future toernooi is de eerste stap voor professionele tennissers waar de nummers 300-600 van de wereld proberen punten voor de wereldranglijst te halen. De verschillen met de top 100 zijn klein en het niveau van het toernooi is dus bijzonder hoog.

Tot slot ondersteunt Rotteveel M4 via een geldelijke bijdrage het werk van Stichting Veldwerk. René Veldt doet fantastisch werk in Nepal met o.a. het realiseren van een zeer duurzaam kindertehuis. En al het geld wordt daar echt besteed! Voor meer informatie zie: www.stichting-veldwerk.nl.