Sponsoring

Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen doet Rotteveel M4 ook aan sponsoring van zowel sport als goede doelen. Voor wat betreft sport is Rotteveel M4 sinds 2020 hoofdsponsor van het categorie 1 tennistoernooi in Beverwijk.

Ook sponsort Rotteveel M4 tennisclub TPC Heiloo.

Rotteveel M4 ondersteunt Project Kalapuwa Sri Lanka. Zij besteden geld aan Onderwijs en Ondernemerschap op Sri Lanka met als doel dat mensen zelfredzaam worden! Voor meer informatie bekijk de website www.kalapuwa.nl

Tot slot ondersteunt Rotteveel M4 via een geldelijke bijdrage het werk van Stichting Veldwerk. René Veldt doet fantastisch werk in Nepal met o.a. het realiseren van een zeer duurzaam kindertehuis. En al het geld wordt daar echt besteed! Voor meer informatie zie: www.stichting-veldwerk.nl.

Met een verleden waarin wij diverse jaren een Internationaal tennistoernooi hebben gesponsord in Alkmaar ondersteunen wij nu twee lokale tennisverenigingen. Rotteveel M4 ondersteunt TCP Heiloo (Tennis Padel Club) met een jaarlijkse sponsorbijdrage en ook Tc Bakkum.