Het haalbaarheidsonderzoek dat Rotteveel M4 in opdracht van provincie Noord-Holland voor de locatie Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West heeft uitgevoerd is op 12 juli jl. gepubliceerd.

Om een bijdrage te leveren in de asielcrisis heeft de provincie onderzocht of provinciaal onroerend goed ingezet kan worden voor het huisvesten van spoedzoekers, waaronder statushouders. De locatie Balkweiterhoek 76/76A in Zwaagdijk-West kwam hierbij naar voren als mogelijk kansrijke locatie.

Het door Rotteveel M4 uitgevoerde onderzoek omvat een brede verkenning van diverse bebouwingsscenario’s, waarbij ruimtelijke aspecten, sociaal maatschappelijke aspecten en de financiële haalbaarheid zijn verkent.

Het onderzoek laat ook mogelijke scenario’s zien voor permanente woningbouwontwikkeling op deze locatie. In deze scenario’s zijn wensen van de gemeente en inwoners meegenomen, zoals een permanente ontsluiting op de Westfrisiaweg en een geluidswal.