Huisvesting arbeidsmigranten is weer volop in het nieuws de afgelopen weken. Er was zelfs een item in het NOS Journaal met gemeentes die bezig zijn met beleid om te voorkomen dat buitenlandse werknemers in reguliere woningen kunnen gaan wonen. Waar het eerst een beperkt aantal regio’s in Nederland was waar de nood hoog was, worden wij inmiddels vanuit het hele land gebeld met het verzoek om locaties te regelen. Zelfs in het Fries Dagblad stond afgelopen week een artikel met de kop ‘Help arbeidsmigranten aan huisvesting’. Dat is een duidelijk teken dat de nood nu echt hoog wordt. Tot voor kort was het in Friesland niet echt een item doordat er voldoende woningen beschikbaar waren.

Helaas zijn er over arbeidsmigranten heel veel vooroordelen. En vele gemeentes beoordelen plannen op basis van die vooroordelen waardoor het niet lukt om voldoende huisvesting te realiseren. Wij hebben als Rotteveel M4 sinds 2011 inmiddels heel wat projecten gerealiseerd waarbij achteraf blijkt dat er helemaal geen problemen zijn. En de rode draad daarin is dat als je goed voor je mensen zorgt en ze fatsoenlijke woonruimte geeft die mensen zich ook fatsoenlijk gedragen en natuurlijk hoort daar goed beheer bij. Maar dat is echt niet specifiek vanwege de doelgroep. Op het moment dat je een hotel gaat openen zonder beheer en iedereen zijn gang laat gaan gaat het ook niet goed. Daar waar de doelgroep slecht in het nieuws komt, heeft het vaak te maken dat ze slecht gehuisvest zijn. En zeg nou zelf als u in een oude lekkende caravan wordt gehuisvest achter bij een boer op het erf tussen de rommel hoe gaat u dan reageren? Hetzelfde geldt als je met vier mensen in twee stapelbedden in een veel te kleine kamer wordt gestopt dan worden mensen daar over het algemeen niet blij van.

Onze oproep aan gemeentes in Nederland is om mee te werken aan kwalitatieve goede huisvesting voor arbeidsmigranten die voldoet aan SNF Keurmerk waarmee het probleem opgelost kan worden. Door net te doen alsof er geen probleem is steekt u uw kop in het zand. U creëert de problemen doordat die mensen toch woonruimte gaan zoeken op illegale plaatsen waardoor precies gebeurt wat u als gemeente niet wilt. En voor de economie in uw gemeente zijn de mensen keihard nodig. Recente cijfers van het Minister van BZK zeggen dat er op dit moment een urgente behoefte is van 100.000 bedden in Nederland. Er is dus nog veel werk te doen.

Hartelijke groet,

Bert Rotteveel