Zo net voor kerst denken veel mensen aan verbinding en gelukkig zorgt een kerstfeest ook voor verbinding zowel met familie als met vrienden. Die verbinding is in zijn algemeenheid heel erg behoefte aan in deze tijd. Voor Rotteveel M4 gaat verbinding veel verder dan alleen maar het begrip. Wij gaan al sinds jaar en dag met de omgeving in gesprek bij een nieuw initiatief. Voor ons is het belangrijk dat een initiatief gedragen wordt door de omgeving. Bovendien is er niets zo vervelend als dat de buren via via horen dan wel in het lokale gemeentekrantje lezen, dat er een initiatief naast hun plaats vindt. Als goede buren hoor je elkaar daarover te informeren. Onze methode zorgt voor draagvlak in de omgeving en daarmee voor een veel gemakkelijkere ruimtelijke ordening procedure. Wij nemen altijd zelf dus het initiatief. Wanneer doen wij dat dan. Natuurlijk gaan wij eerst bij de gemeente overleggen om te kijken of het plan enigszins kans van slagen heeft. Anders zadel je de buurt op met allerlei luchtkastelen die niet haalbaar zijn. Als er in de basis positieve grondhouding van de gemeente is stellen wij altijd voor om op dat moment een buurtavond te organiseren. Wij sturen zelf de uitnodiging, huren zelf een zaaltje en zorgen voor koffie, thee, etc. en gaan in overleg met de buren om te kijken hoe zij erover denken. Het is verbazingwekkend dat er in deze tijd nog altijd gemeentes zijn die vinden dat het niet de goede methode is, omdat het niet voldoet aan hun inspraakverordening? Natuurlijk nodigen wij ook iemand van de gemeente uit zodat die als toehoorder kan ervaren hoe het draagvlak is. Wij maken een verslag van de meeting en voegen die bij de stukken en sturen die rond zodat iedereen daar ook van op de hoogte is.

Meest recente voorbeeld is het plan aan de Dr. Dirk Bakkerlaan in Bloemendaal. Wij hebben daar meerdere avonden gehouden en normaal gesproken gaat iedereen in Bloemendaal met de hakken in het zand en is het echt een heksentour om iets gerealiseerd te krijgen. In dit geval ziet het er naar uit dat wij met nul bezwaarschriften op het bestemmingsplan de bestemmingsplanprocedure kunnen beëindigen. Sterker nog de buurt gaat nu de gemeente vragen om een beetje vaart te maken met de plannen zodat het ook snel gerealiseerd kan worden; over draagvlak gesproken!

Rest mij u en uw familie hele gezellige kerstdagen te wensen en een gelukkig en vooral gezond 2018.

Hartelijke groet,

Bert Rotteveel