PROJECT

Rotteveel M4 voert projectmanagement uit voor de realisatie van 16 appartemtenten, uitbreiding winkelcentrum en revitalisatie passage.

TIJDSBEELD

Het tijdsbeeld in dit project is 2016 t/m 2020.

OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever in dit project is Hoorne Vastgoed.

PROGRAMMA

Het programma bestaat uit het realiseren van 16 appartementen, uitbreiding van het winkelcentrum én de revitalisatie van de passage.

PARTNERS

  • Hoorne Vastgoed
  • Regiobouw Haarlemmermeer B.V.

GEBRUIKERS

De nieuwe eigenaren van de appartementen en consumenten die het winkelcentrum bezoeken.