Transformatie lege kantoren

TRANSFORMATIES

Rotteveel M4 heeft ruime ervaring met het realiseren van transformatie van lege (kantoor)gebouwen. Binnen de mogelijkheden van een bestaand gebouw zijn voor diverse locaties nieuwe invullingen onderzocht en ingevuld, al dan niet met een stedenbouwkundige of architect.

Hierbij wordt op een creatieve manier gekeken naar zaken als gebruik (bijvoorbeeld menging van functies), optimalisatie van het ruimtebeslag, invulling van de toekomstige wensen in de huidige situatie, bouwtechnische mogelijkheden en de kosten en opbrengsten.

AANPAK

In overleg met de pandeigenaar wordt gestart met een haalbaarheidsstudie. Deze studie maakt Rotteveel M4 zelf, of in samenspraak met adviseurs als bijvoorbeeld aannemers of architecten. Hierbij wordt inhoudelijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die er zijn voor de locatie. Er wordt hierbij in eerste instantie op hoofdlijnen gekeken naar de toekomstige gebruikers, de (technische) invulling van het pand en de financiële haalbaarheid. Daarnaast wordt er met de gemeente in overleg gegaan over de (toekomstige) planologische kaders. Door in het initiatief-traject alle zaken grondig te onderzoeken ontstaat in een vroeg stadium een duidelijk beeld van de transformatiemogelijkheden. Hierdoor kan een eindgebruiker, eigenaar / belegger of financier een goed overzicht krijgen in de toekomstpotentie van een locatie. Daarnaast adviseert Rotteveel M4 in de vervolgaanpak de opdrachtgever en wordt de feitelijke transformatie begeleidt. Tevens wordt aandacht besteed aan het vinden en binden van alle partijen in het proces. Dit behelst niet alleen uitvoerende partijen vanaf de start, maar ook gebruikers, investeerders / beleggers, die op een bepaalde manier willen samenwerken.

OPDRACHTGEVERS

Rotteveel M4 voert studies uit en doet begeleiding voor diverse opdrachtgevers in de particuliere en overheidssector. Dit kunnen zowel gebruikers als eigenaren zijn.