Studie “The Globe” Den Haag

PROJECT

Door NS Vastgoed BV is verzocht onderzoek te doen naar herontwikkeling en rebranding van een deels leegstaand kantoorgebouw in Den Haag. Het omliggende gebied is de laatste jaren getransformeerd en NS gaat de zuidelijke entree van station Den Haag Holland Spoor aanpakken en beter toegankelijk maken.

TIJDSBEELD

De haalbaarheidstudie is uitgevoerd en opgeleverd. 

BIJZONDERHEDEN

De studie betreft een marktverkenning, alsmede een economische en een technische toetsing van de haalbaarheid voor een transformatie. Er is nadrukkelijk rekening gehouden met de huidige huurders in het complex. Hierbij is niet alleen gekeken naar het pand zelf, maar ook naar de branding, de doelgroepen, de benadering hiervan en hoe hier als totaalconcept mee omgegaan kan worden door de uiteindelijke gebruikers van het concept, dat “The Globe, a place voor happy people” is genoemd. Binnen de studie voor “The Globe” is gekeken naar een meer out of the boxinvulling dan bij ‘standaard’ transformaties. Door onconventioneel te denken is het mogelijk geworden een leisure-invulling op alle acht verdiepingen te kunnen plaatsen zoals bijvoorbeeld een trampolinehal, kartcentrum, sports-bar, virtual reality gamecenter en sky diven.

OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever voor dit project is NS Vastgoed BV.

PROGRAMMA

Het te transformeren bruto vloeroppervlak betreft ruim 20.000 m2. Binnen dit oppervlak zijn diverse invullingen ten behoeve van leisure en horeca opgenomen. Daarnaast is het dak ingevuld als horeca-bestemming met dakterras.

PARTNERS

Rotteveel M4 heeft tijdens het opstellen van de studie op bepaalde onderdelen advies ingewonnen bij een regionale makelaar.

GEBRUIKERS

  • Huidige gebruikers (retail, sport en zakelijke dienstverlening)
  • Winkels in de grootschalige retail
  • Leisure ondernemers
  • Horeca in diverse vormen.