Studies / onderzoeken

STUDIES

Rotteveel M4 heeft ruime ervaring met het realiseren van ruimtelijke studies. Binnen de mogelijkheden van bijvoorbeeld een bestemmingsplan zijn voor diverse locaties nieuwe invullingen onderzocht en ingevuld, al dan niet met een stedenbouwkundige of architect. Hierbij wordt op een creatieve manier gekeken naar zaken als functiemenging, optimalisatie van het ruimtegebruik, inpassing in de bestaande omgeving en kosten/opbrengsten optimalisatie. Ook het ontwikkelen van nieuwe concepten is Rotteveel M4 niet vreemd. In overleg met opdrachtgevers en/of eindgebruikers zijn uiteenlopende concepten opgesteld op het gebied van wonen, werken, winkelen en recreëren. Hierbij komen ruimtelijke en bouwtechnische aspecten kijken, maar wordt ook onderzoek gedaan naar de kosten, de baten en de wensen van de gebruikers.

ONDERZOEKEN

Er worden diverse onderzoeken gedaan door Rotteveel M4. Dit is bijvoorbeeld op het gebied van retail met research naar marktruimte of bestedingsmogelijkheden. Daarnaast worden vaak alle wensen van huurders in bestaande winkelcentra geïnventariseerd. Maar ook worden er diverse soorten haalbaarheidsstudies opgesteld voor opdrachtgevers om te toetsen of gewenste ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn. Er wordt hierbij niet alleen naar de ruimtelijke mogelijkheden gekeken, maar onder meer ook naar de financiële mogelijkheden, de afzetmarkt en de toekomstpotentie.

OPDRACHTGEVER

Rotteveel M4 voert studies en onderzoeken uit voor diverse opdrachtgevers in de particuliere en overheidssector.